REFERENCIE

História v skratke

Články v odbornej tlači, rozhovory a iné
Naša spoločnosť vnikla ako prvá v oblasti obnovy dát na Slovensku. O tejto problematike neexistovali žiadne konkrétne odborné publikácie. Cítili sme za potrebné v začiatkoch uverejniť pre užívateľov PC návody ako postupovať pri poškodenom disku. Využili sme odbornú tlač zameranú na PC, prípadne iné médiá.

Poďakovali nám

Podporili sme

Jubilejní zákazníci

Kuriozity